intervisie
Regelmatig ontstaan vanuit trainingen individuele leerwensen die ik met persoonlijke coaching aandacht geef. Daarnaast kunnen mensen natuurlijk op iedere moment in hun carrière behoefte krijgen aan een coach. Centraal staat dan hun persoonlijke leervraag.
Blijf jezelf, er zijn al genoeg anderen

“Ik vind mezelf meer trainer dan coach. Ik acquireer niet actief op Personal Coaching. Toch heb ik het hele jaar door individuele coach trajecten. Heerlijk vind ik dat: de combi van groepsprocessen af kunnen wisselen met 1-op-1 processen. Steeds vaker krijg ik ook verzoeken van jongeren, studenten, zoekenden. Dat zie ik als een groot cadeau. Ik ben geen Jeugdhulpverlener. Wel wil ik voorkomen dat onze komende generatie depressief, uitgeblust en zingevingsloos door blijft worstelen, terwijl er zo veel moois aan de horizon gloort.”

Onderstaande onderwerpen geven een goed beeld van wat mijn coachees vaak wensen. Mocht jouw vraag net een andere zijn, dan durf ik te beloven dat ik ook daarvoor een mooi eigentijds antwoord bied.

  • Persoonlijke effectiviteit.
  • Bewustwording van wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.
  • Weerbaarheid / Assertiviteit.
  • Zelfbeeld-ontwikkeling.
  • Balans tussen belastbaarheid en -capaciteit.
  • De spannings- en ontspanningsboog.
  • Omgaan met veranderingen.
  • Omgaan met weerstand en klachten.
  • Effectiever communiceren (mondeling en schriftelijk).