intervisie
Regelmatig ontstaan vanuit trainingen individuele leerwensen die ik met persoonlijke coaching aandacht geef. Daarnaast kunnen mensen natuurlijk op iedere moment in hun carrière behoefte krijgen aan een coach. Centraal staat dan hun persoonlijke leervraag.
Blijf jezelf, er zijn al genoeg anderen

Heerlijk vind ik het om naast het begeleiden van groepsprocessen en het geven van trainingen, 1-op-1 iemand te mogen helpen. Steeds vaker krijg ik ook verzoeken van jongeren, studenten, zoekenden. Dat zie ik als een groot cadeau. Ik ben geen Jeugdhulpverlener. Wel wil ik voorkomen dat onze komende generatie vastloopt, het niet meer ziet zitten, uitgeblust en zingevingsloos door blijft worstelen, terwijl er zo veel moois aan de horizon gloort.”

Onderstaande onderwerpen geven een goed beeld van wat mijn coachees vaak wensen. Mocht jouw vraag net een andere zijn, dan durf ik te beloven dat ik ook daarvoor een mooi eigentijds antwoord bied.

  • Persoonlijke effectiviteit.
  • Bewustwording van wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.
  • Weerbaarheid / Assertiviteit.
  • Zelfbeeld-ontwikkeling.
  • Balans tussen belastbaarheid en -capaciteit.
  • De spannings- en ontspanningsboog.
  • Omgaan met veranderingen.
  • Omgaan met weerstand en klachten.
  • Effectiever communiceren (mondeling en schriftelijk).