team training
De samenwerking binnen ons team of tussen ons team en andere teams kan beter. Er is veel miscommunicatie. Ons team mag resultaatgerichter samenwerken. Hoe kan een team gebruikmaken van elkaars kwaliteiten? De sfeer is niet optimaal.
Onderstaande onderwerpen geven een goed beeld van wat mijn opdrachtgevers veelal wensen. Mocht jullie vraag net een andere zijn, dan durf ik te beloven dat ik ook daarvoor een mooi eigentijds antwoord bied.

  • Teamanalyse en teameffectiviteit
  • Fases van teamontwikkeling
  • Teamplan en teamdoelen
  • Rollen binnen een team
  • De sfeer en relaties binnen een team
  • Normen en waarden
  • Het geven en ontvangen van feedback
  • Constructief teamoverleg
  • Intervisie