coach
Onze werknemers willen graag van elkaar leren, maar ze verzanden vaak in welles-nietes discussies. Bij onze meetings is het de gespreksleider die het meest aan het woord is. Hoe kunnen wij op een korte, krachtige en praktische manier leersituaties bespreken met voor iedereen eye-openers?

Lerende organisatie

Een bewezen instrument om te groeien naar een lerende organisatie, is intervisie: een teamoverleg waarin gelijkwaardig over alledaagse gebeurtenissen wordt gesproken en men in korte tijd tot nieuwe inzichten komt en met/van elkaar leert.

Van supervisie naar intervisie

Om een team in staat te stellen tot intervisie is het handig om eerst supervisie, onder leiding van een supervisor, te organiseren. Vervolgens leren de deelnemers om zelfstandig intervisiebijeenkomsten te houden.

Leren in het kwadraat

In een paar bijeenkomsten begeleid ik jullie team, zodat jullie de kneepjes van productieve intervisie leren. Jullie leren in verschillende lagen. Niet alleen denken jullie na over de inhoud van aangedragen oplossingen en “meerdere wegen die naar Rome leiden”. Ook leren jullie:

  • de kunst van het vragen stellen
  • met andere brillen naar hetzelfde voorval te kijken
  • wat jullie eigen overtuigingen zijn
  • binnen een strakke tijdsplanning een nuttig overleg te hebben